Psychoterapia

Publikacje

Publikacje naukowe:
 
Teksty publicystyczne:
Poradniki mediacyjne:
 • Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców.
  (2005) Warszawa. Fundacja “Partners” Polska. ze środków Ministerstw Polityki Społecznej w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO i Ambasady Królestwa Niderlandów (MATRA/KAP Program); współautorzy: Stanisław Kordasiewicz, Michał Rolirad, Agnieszka Szelągowska, Maciej Tański.
  Od chwili opublikowania poradnika stan prawny uległ zmianie. Bardzo proszę o każdorazowe sprawdzenie w fachowych źródłach, jaki jest aktualny stan prawny w kwestiach poruszanych w niniejszym poradniku. Zmianom ulec mogły również dane adresowe rekomendowanych w poradniku mediatorów.
 • Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla osób pomagających dzieciom.
  (2005) Warszawa. Fundacja “Partners” Polska ze środków Ambasady Królestwa Niderlandów (MATRA/KAP Program); współautor Maciej Tański
  Od chwili opublikowania poradnika stan prawny uległ zmianie. Bardzo proszę o każdorazowe sprawdzenie w fachowych źródłach, jaki jest aktualny stan prawny w kwestiach poruszanych w niniejszym poradniku. Zmianom ulec mogły również dane adresowe rekomendowanych w poradniku mediatorów.
 • Skarb mediatora – wybór tekstów. pod redakcją Rafał Milewskiego.
  (2006) Warszawa. Fundacja "Partners" Polska ze środków Ambasady Królestwa Niderlandów (Program MATRA/KAP) i programu małych grantów OSI/LGI.
  Od chwili opublikowania poradnika stan prawny uległ zmianie. Bardzo proszę o każdorazowe sprawdzenie w fachowych źródłach, jaki jest aktualny stan prawny w kwestiach poruszanych w niniejszym poradniku. Zmianom ulec mogły również dane adresowe rekomendowanych w poradniku mediatorów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
psychoterapeuta, żoliborz, psychoterapia, warszawa, rafał milewski
Rafał Milewski
Gabinet Psychterapii
ul. Dygasińskiego 48
(okolice placu Wilsona)
01-603 Warszawa-Żoliborz
tel. 607 149 513
gabinet@gabinet-psychoterapii.waw.pl