Psychoterapia

Psychoterapia indydualna

Psychoterapia psychoanalityczna - najtrafniejsza definicja jaką udało mi się usłyszeć to – leczenie rozmową. Wyrażanie słowami swojego bólu, swoich myśli, fantazji, ukrytych pragnień i impulsów. Ponad sto lat temu kiedy Zygmunt Freud odkrył że problemy psychiczne można leczyć rozmawianiem, była to całkowita i wzbudzająca kontrowersje nowość. Ówcześnie leczono ludzi cierpiących psychicznie poprzez różnorodne działania – kąpiele, wyjazdy do wód, gimnastyka, długie spacery na łonie natury, czasem podawanie ziół czy prymitywnych leków, próbowano hipnozy, w cięższych przypadkach przykuwano chorych do ścian szpitali. Gdy na początku XX wieku pojawił się nowy pomysł – leczyć nie jakimś działaniem ale rozmową, wspólnym myśleniem i próbą zrozumienia.

Ale co leczyć? W języku fachowym mówimy o depresjach, nerwicach, lęku, poczuciu niskiej wartości, zaburzeniach osobowości, zaburzeniach jedzenia i innych. Co jest wspólnym mianownikiem? Zazwyczaj cierpienie psychiczne, którego się doświadcza. Co nie oznacza by psychoterapia miała pomóc całkowicie wyeliminować cierpienie. Czasem jest ono ważne i nieodzowne jak w przypadku żałoby po utracie i gdzie nie doświadczanie cierpienia jest problemem. Zazwyczaj jednak mamy do czynienia z bólem psychicznym, który jest ponad miarę, którego nie sposób znosić czy tolerować. Wtedy właśnie zadaniem psychoterapii jest pomóc radzić sobie z tym cierpieniem, a część nadmierną i nieuzasadnioną wyeliminować.
Bywa jednak i tak że nie czujemy jakiegoś silnego psychicznego bólu a potrzebujemy psychoterapii, ponieważ dostrzegamy w swoim życiu sytuacje, które nas niepokoją – nie możemy efektywnie się uczyć, nie znajdujemy pracy, która dawałby satysfakcję, nie umiemy kochać i być kochanymi, jesteśmy samotni, inni zwracają nam uwagę że coś jest nie tak. Wtedy psychoterapia może pomóc po pierwsze zrozumieć co się dzieje, po drugie lepiej sobie z czymś poradzić, odblokować swój rozwój i bardziej cieszyć się życiem, związkami z innymi, pracą itp.

Jak to wygląda? Prosto. Rozmawia się, tworząc relację między psychologiem a pacjentem. W czasie leczenia pacjent i terapeuta starają się powiązać i zrozumieć w jaki sposób nieuświadomione obszary wewnętrznego świata pacjenta wpływają na jego aktualną sytuację: na jego związki z innymi, jakość życia, podejmowanie ról życiowych. W jaki sposób wiążą się z przeżywanym przez pacjenta cierpieniem. Pojawienie się trudnych emocji i sposobów funkcjonowania w relacji z terapeutą pozwala na ich przyjęcie, nazwanie, przemyślenie i zrozumienie. Wspólne myślenie terapeuty i pacjenta o tym co trudne, daje możliwość zrozumienia tego, co dzieje się w wewnętrznym świecie pacjenta. Może także pomóc zobaczyć jak jego rzeczywistość psychiczna wpływa na  działanie w realnym świecie. Uświadomienie, przeżycie, wgląd i zrozumienie czynią możliwą  zmianę w sferze emocji, myśli i zachowań.

Oczywiście wszystko dzieje się w pewnych określonych warunkach. Terapeuci psychoanalityczni bardzo dużą wagę przywiązują do zewnętrznych ram terapii. Muszą być one solidne by stworzyć poczucie bezpieczeństwa i otwartości w relacji. W psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizie ramę terapii tworzą: liczba spotkań w tygodniu, stałe terminy sesji terapeutycznych, stały czas trwania sesji, stałe miejsce prowadzenia terapii, opłaty za leczenie.
psychoterapia psychoanalityczna, psychoanaliza, depresja, lęk, nerwica
Rafał Milewski
Gabinet Psychterapii
ul. Dygasińskiego 48
(okolice placu Wilsona)
01-603 Warszawa-Żoliborz
tel. 607 149 513
gabinet@gabinet-psychoterapii.waw.pl