Psychoterapia

Różnice między mediacją w sprawach karnych a mediacją w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych)

Różnice między mediacją w sprawach karnych a mediacją w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych)
 • Różnica podstaw ideowych i teoretycznych
  • Mediacją w sprawach karnych kieruje idea sprawiedliwości naprawczej, uznania przez sprawcę swej odpowiedzialności za zło i zadośćuczynienia za nie. Mediacja karna jest przekonana o bezsensie kary, mocno akcentuje przebaczenie i pojednanie stron.
  • Mediacja w sprawach cywilnych w tym rodzinnych to idea rozwiązania konfliktu poprzez wsparcie negocjacji dwóch równorzędnych podmiotów,
 • Różnica co do celu mediacji
  • W sprawach karnych celem jest zadośćuczynienie ofierze, umożliwienie sprawcy naprawy szkód a czasem pojednanie.
  • W sprawach cywilnych celem jest przywrócenie możliwości swobodnego negocjowania przez strony i dochodzenie do własnych rozwiązań.
 • Różnica co do statusu stron
  • W sprawach karnych status jest nierówny, mamy tu sprawcę i poszkodowanego lub ofiarę.
  • W sprawach cywilnych status stron jest równy.
 • Różnica co do roli mediatora
  • W sprawach karnych mediator jest rzecznikiem zawarcia porozumienia (nie jest neutralny)
  • W sprawach cywilnych mediator nie jest rzecznikiem zawarcia porozumienia (jest całkowicie neutralny)
 • Różnica co do zakresu spraw
  • W sprawach karnych – drobne przestępstwa w tym przestępstwa nieletnich
  • W sprawach cywilnych rodzinnych – konflikty małżeńskie, sprawy okołorozwodowe, konflikty w rodzinach, spory majątkowe.
 • Różnice co procesu prowadzenia
  • W sprawach karnych – częstą metodą, zwłaszcza na początku mediacji są osobne spotkania stron z mediatorem
  • W sprawach cywilnych rodzinnych raczej unika się spotkań na osobności, od początku prowadzi się sesje wspólne, często sesje prowadzi para mediatorów.
Rafał Milewski
Gabinet Psychterapii
ul. Dygasińskiego 48
(okolice placu Wilsona)
01-603 Warszawa-Żoliborz
tel. 607 149 513
gabinet@gabinet-psychoterapii.waw.pl