Psychoterapia

Różnice między mediacją a psychoterapią psychoanalityczną

Różnice między mediacją a psychoterapią psychoanalityczną
 • Mediacja  opiera się na założeniu o świadomości i racjonalności zachowania
 • Psychoterapia psychoanalityczna przyjmuje założenie że motywacje zachowań zwłaszcza będących objawami patologicznymi są nieświadome a zachowania bardzo często  nieracjonalne.

 • Mediacja koncentruje się na zewnętrznych zachowaniach.
 • Psychoterapia koncentruje się na procesach wewnętrznych - uczuciach, myślach potrzebach a zwłaszcza na nieświadomych motywach zachowania. 

 • Mediacja świadomie stara się odciąć strony od ich konfliktowej czy traumatycznej przeszłości.
 • Psychoterapia psychoanalityczna używa przeszłości (również dalekiej tzn. dzieciństwa) do objaśniania teraźniejszych zachowań. 

 • Mediacja jako mechanizm zmiany definiuje dobrowolną umowę stron i zobowiązanie do jej przestrzegania.
 • Psychoterapia psychoanalityczna mechanizm zmiany upatruje we wglądzie w nieświadome motywy, przepracowaniu trudnych tematów w relacji przeniesieniowej z terapeutą

 • Mediacja ma mierzalny i sprawdzalny wynik - ugodę
 • W psychoterapii progres pacjenta czy wynik jest trudno mierzalny.

 • W mediacji pytania i interwencje nastawione na ułatwienie komunikacji, modyfikacje zachowań
 • W psychoterapii psychoanalitycznej pytania i interwencje są pogłębione, nastawione na wgląd.

 • Mediacja jest stosunkowo prosta w szkoleniu i prowadzeniu ( szkolenie podstawowe to od 80 do 200 godzin)
 • Psychoterapia jest znacznie trudniejsza w szkoleniu i prowadzeniu (szkolenie podstawowe to ponad 1000 godzin)

 • Mediacja jest ograniczona w czasie (obejmuje kilka sesji)
 • Psychoterapia psychoanalityczna jest z reguły długoterminowa (czas trwania raczej określa się w latach).
mediacja, mediacja rodzinna, psychoterapia, psychoterapia indywidualna, psychoterapia psychoanalityczna
Rafał Milewski
Gabinet Psychterapii
ul. Dygasińskiego 48
(okolice placu Wilsona)
01-603 Warszawa-Żoliborz
tel. 607 149 513
gabinet@gabinet-psychoterapii.waw.pl